LLIBRESSAPENA, Carles: Els ermitans. Quaderns de la Revista de Girona, núm. 111. Diputació de Girona, 2004

Si voleu veure el contingut, cliqueu a sobre del títol.
SAPENA, Carles: Els centres d'estudis. Quaderns de la Revista de Girona, núm. 15. Diputació de Girona, 2002

Si voleu veure el contingut, cliqueu a sobre del títol.
SAPENA, Carles: Les campanes. Quaderns de la Revista de Girona, núm. 75. Diputació de Girona, 1997

Si voleu veure el contingut, cliqueu a sobre del títol.
MEDIR, E.M. / SAPENA, C.: Palamós. Quaderns de la Revista de Girona, núm. 15. Diputació de Girona, 1988

Si voleu veure el contingut, cliqueu a sobre del títol.